Happy End (zerg)

Titta

Igor

Calimero

Lani

Medina

Bulldog

Nr. 40975 jetzt Tami

Sancho

Pluto

Hans

Argo

(Jueves) Filou

4 Welpen

Kas

George

Maisie

Ingrid jetzt Gigi

Albertus

Otto

Daffni

Boy

Domino

Momo

Teniente jetzt Timmi

Jacopo

Gorri

Lina

Mandy

Luona

Heino

Daphne

4 Welpen