Happy End (zerg)

Jeanny

Artur

Sara

Milly

Alicia

Mina

Tonino

Thelma und Louise

Amelie

Annabell

Linda

Josie

Leo

Valerio (jetzt Sunny)

Fips

Dora

Fricka

Mira

Tobia

Easy

Seppia

Blaze

Polli

Serafino

Bella

Sabina

Desiderio

Ginger

Epstein

Brenda

Lina

Ana (Lola)