Happy End (zerg)

Tom "Hatz vom Schatzrain"

Kreta

Pino

Gorgi ♂

Nely ♀

Zak

Beethoven

Blake

Judy

Senta

Track ♂

Fly

Xena

Ciro

Beba

Oskar

Chica ♀

Ilva

Sammy

Ayla

Fani

Galak -jetzt Flavio-

Polly

Red der rote Zar

Lucky

Swing (jetzt Monty)

Solo -jetzt Frisko-

Perdigon

Janka (vorher Chispa)

Button ♂

Schoko

Mundo (jetzt Totti)